BACK

ATA Traveling Fellowship Recipients

2017

College of Architecture, Xi‘an University of Architecture and Technology

Zhao, Chen Si

Yi, Zhili

Zhang, Yulei

Huang, Huan

 

College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University

Zhang, Liuxin  

Li, Jiayi

 

Landscape Architecture Department, Huazhong Agricultural University

Gao, Yin

Ye, Yang

Su, Xiaobei

Zhang, Miao

 

2016 

College of Architecture, Xi‘an University of Architecture and Technology

Chen Huagan

Fang Qingping

Gao Jinhua

Jiang Fangfang

 

College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University

Li Fu

Liang Yan

Qiu Wenjing

 

Landscape Architecture Department, Huazhong Agricultural University

Dai Lianjie

Guo Shuyu

Xiong Zhehao

Yang Zilei


2015 (To be added)

 

2014

College of Architecture, Xi‘an University of Architecture and Technology

Du Kai, Yang Jieqiong, Shi Minshen, Wu Ru

 

College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University 

Hou Jianwei, Jin Yue, Deng Yeye

 

Landscape Architecture Department, Huazhong Agricultural University 

Fang Bonan, Mu Yi, Huai Songyao

 

Collage of Architecture, China Central Academy of Fine Art

Zhang Qiuyu, Wanghao, Guo Yuning 

 

2013

College of Architecture, Xi An University of Architecture and TechnologyXu

Chuanyu, Tracking The Memory of Shelter Bridges in Taishun. 

Yao Yuchen, Study of Buddhism Temples in Tibet and Yunnan.  

Yang Jian, Mass Transit Railway in Hongkong. Cui Wenrui, Old Trees Along Nanxi River 

 

College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University (Collaborated) 

Li Xiang, Buddhism College in Seda, Sichuan. 

Na Ran, Log Cabin in Jinjiang Village, Fusong County, Jilin. 

Li Xuwen, Vernacular Settlement in South East Guizhou Province. 

 

Landscape Architecture Department, Huazhong Agricultural University (Collaborated)

Zhang Tiancheng, Dark-Sky Park.

Li Yanchao, Story of An Old Village in West Beijing  

Liu Leming, Exploring Bingzhongluo, Yunnan. 

 

2012

College of Architecture, Xi An University of Architecture and Technology

Li Huabei, Biking along The Grand Canal, Beijing to Hangzhou.  

Li Guoqing, Exploring Historic Towns in Zhejiang  

Zhao Zequn, Communities in North Xinjiang

 

College of Architecture and Landscape Architecture, Peking University (Collaborated)  

Li Yue, Genius loci of Zhongshan, Chongqing.

Tan Qi, New Landscape in Inner Mongolia

 

2011

College of Architecture, Xi An University of Architecture and Technology

Yuan Shu, Observation of human habitat in Langzhong, Lugu Lake & Danba, Sichuan. 

Wang Shuai, Baisha, Jianchuan, Shaxi of Yunnan. 

Wang Qingjun, Xizhou, Heshun, Tengchong of Yunnan.

This website uses cookies to enhance your experience and to help us improve the site. Please see our Privacy Statement for further information. If you continue without changing your settings, we will assume that you are happy to receive these cookies. You can change your cookie settings at any time.I accept / Cookie Policy